Vi har ett flertal olika varianter på digital skyltning. Dessa programmeras över internet med dator eller mobil. Innehåll kan även plockas från er nuvarande hemsida så att materialet inte behöver skrivas in fler gånger. Skärmar finns för kontinuerlig drift (24/7).

Mediaspelare väljs beroende på krav på innehållet (video, bildspel, stillbild).