Banderoller finns i 500 g/kvm samt mesh som standard. Vi printar dessa med lstex, solvent eller UV-bläck.

Dessa öljetteras eller förses med kederband.

Vi har även en smidig banderoll-ramlist för ett snyggare montage.

Varianter som textilbanderoller finns också. Dessa kan kanalfållas för kedermontage med ten eller fållas och öljetteras.

Vi printar dessa vanligtvis i latexprinter. 3 maskiner finns tillgängliga för hög volym, över 500 kvm/dag.

Oskarvade bredder upp till 2,6m.

 

© Sign Stop Sweden AB